Duidelijkheid opvoeding kinderen

0
1916
opvoeding kinderen

Over de juiste opvoeding zal iedereen zijn of haar eigen mening hebben. Hoe je het beste kunt handelen zal ook afhankelijk zijn van het kind dat je opvoedt. Elke ouder kan bevestigen dat zelfs in hetzelfde gezin met dezelfde ouders voor elk kind een andere aanpak nodig is. Men zal het er echter over eens zijn dat duidelijkheid voor elk kind essentieel is. Let er de komende week hoe duidelijk jij naar de kinderen bent. Maak een afspraak met je partner, wees kritisch en noteer het aantal keren en hetgeen waarover je onduidelijk was. Soms zit je zo vast in je eigen patroon en manier om iets te zeggen, dat je niet de gaten hebt dat dit niet voor iedereen duidelijk is.

Grenzen aangeven

Bij duidelijkheid in de opvoeding hoort ook zeker het aangeven van grenzen. Je moet niet bang zijn te laten merken “tot hier en niet verder”. Vergelijk het met de witte streep waarachter kinderen moeten blijven op het schoolplein bijvoorbeeld of in de sportzaal. Kinderen begrijpen meteen wat er van hen wordt verwacht. Zorg dat er consequenties zijn als zij deze regels overtreden. Op school, thuis en onderweg zijn regels en afspraken erg belangrijk. Wil jij jouw kind vrij opvoeden, ook dan zullen er regels en afspraken nodig zijn bijvoorbeeld voor de veiligheid van het kind. Je kent als ouder je kinderen. Het ene kind zal meer regels nodig hebben dan het andere. De regels veranderen met de leeftijd van de kinderen mee.

Kleine kinderen worden groot

Regels en afspraken aanpassen aan de leeftijd. Een wat ouder kind zal later naar bed mogen dan een peuter. Afhankelijk van wat een kind aan kan, kun je het kind ook zelf beslissingen laten nemen. Het wat oudere kind zal zichzelf tegenkomen als het doodmoe naar school moet, omdat het gekozen heeft om de hele week laat naar bed te gaan. Het loopt tegen zijn eigen grenzen aan en maakt snel een betere keuze wat de bedtijd betreft. Dit kan ook met veel andere dagelijkse bezigheden, zoals opruimen en spullen kunnen terug vinden. Het kind leert hiervan om andere en slimmere keuzes te maken en wordt steeds meer volwassen. Als ouder leer je om los te laten wat er goed gaat. Je kunt altijd nog ingrijpen als dat nodig blijkt te zijn.