Wat doe je tegen pesten?

0
1702

Pesten is een probleem op veel Nederlandse scholen. Wat kun je er als ouders tegen doen?

Hou een systeem bij over pesten

Om jouw kind te beschermen tegen het voortdurende pesten, moet u een georganiseerd systeem hebben om pesterijen bij te houden, om de gevolgen van pesten bij te houden om de rapporten over de gevolgen van pesten bij te houden en om ervoor te zorgen dat het schooldistrict de activiteiten ter voorkoming van pesten opvolgt en om het beleid en de richtlijnen ter voorkoming van pesten bij te houden.

Verdiep je in het beleid van de school

Verdiep je ook in het over beleid en de richtsnoeren van de school en over de wijze waarop deze worden gevolgd en gehandhaafd. Het schooldistrict voert bijvoorbeeld een beleid waarbij het kind in kwestie wordt uitgescholden en belachelijk gemaakt. Als uw kind het slachtoffer is van dit beleid, moet je de school vragen hun beleid door een deskundige te laten beoordelen. Er zijn veel mensen die niet alleen geen psychologische opleiding hebben genoten, maar ook geen opleiding hebben gevolgd op het gebied van pesten of pesterijen voorkomen. Daarom moet u, wanneer uw kind het slachtoffer is van pesten, met hem of haar naar een opgeleide deskundige gaan, bij voorkeur een kinderarts of een psycholoog, om een mening te krijgen.

School heeft morele verplichting

De schoolleiding heeft een wettelijke en morele verplichting om het kind te beschermen en ervoor te zorgen dat het veilig en gelukkig blijft. Het schooldistrict moet een beleid hebben voor het voorkomen van pesten en voor het optreden tegen pesten. Wanneer jouw kind het slachtoffer is van pesten en door andere kinderen wordt gepest, moet je jouw kind onmiddellijk naar een veilige, gelukkige plaats brengen en ervoor zorgen dat het steun en zorg krijgt. Het pesten moet dan ook onmiddellijk stoppen.

Schakel professionals

Je moet de mening van de deskundige horen en het beleid van het schooldistrict kennen om pesten te voorkomen. De deskundige is echter niet altijd in staat om het schooldistrict zover te krijgen dat het zijn beleid wijzigt. Daarom moet u de opgeleide deskundige in gedachten houden, zelfs wanneer jouw kind het slachtoffer van pesten is. Deze opgeleide professional moet in staat zijn om het schooldistrict te volgen en rapporten op te volgen en ervoor te zorgen dat jouw kind wordt beschermd tegen pesten.