Bijstandsuitkering voor jongeren en gepensioneerden: hoe zit het precies?

0
5659
pensioen bijstand

Voor jongeren gelden aparte bedragen voor de bijstandsuitkering. We hebben het dan over jongeren in de leeftijd van 18, 19 en 20 jaar. Voor deze groep is het niet mogelijk om een bijstandsuitkering aan te vragen. Er wordt namelijk van uit gegaan dat de ouders financieel verantwoordelijk zijn voor deze jongeren. Uiteraard zijn er altijd situaties te bedenken waarin het wenselijk is om van deze beperking af te wijken.

  • De ouders zijn financieel niet in staat om een extra bijdrage te leveren.
  • De ouders zijn niet meer in leven of niet traceerbaar.
  • Er is sprake van een ernstig verstoorde relatie met de (biologische) ouders.

Met name het laatste geval is belangrijk. De gemeente kan trachten om de verstrekte bijstandsuitkering (gedeeltelijk) te verhalen op de ouders van de jongere.

Lees ook: financieel onafhankelijk zijn

Bijstandsuitkering voor pensioengerechtigden

Als 65-jarige ontvang je altijd een AOW-pensioen. Normaliter zou dat voldoende zijn, echter in bepaalde gevallen kan een aanvulling vanuit de bijstandsuitkering noodzakelijk zijn om aan het normbedrag te komen wat van toepassing is op de individuele situatie. Iemand die bijvoorbeeld gedurende een aantal jaren in het buitenland heeft gewoond heeft niet altijd recht op een volledige AOW uitkering. Elk jaar dat men in het buitenland woont resulteert namelijk in een korting op de AOW uitkering van 2%. Een verblijf van 15 jaar in het buitenland resulteert dan in een korting van maar liefst 30%. Als je daarvoor geen extra verzekering hebt afgesloten kan je als AOW gerechtigde zonder aanvullende pensioenverzekering, daar de nadelen van ondervinden in een (te) lage AOW uitkering.