Wat zijn de kosten van een advocaat?

0
1600

Aan het inschakelen van een advocaat zijn kosten verbonden. Hoeveel geld je moet betalen, is vantevoren niet precies vast te stellen. De advocatuur kent namelijk geen vaste tarieven, waardoor de kosten onderling sterk kunnen verschillen. Deze worden onder andere bepaald door de procedure en de hoeveelheid tijd die een zaak kost.

Geen vaste tarieven

Omdat er geen vaste tarieven zijn in de advocatuur, bepaalt de advocaat zelf hoeveel hij vraagt. Het is belangrijk om als cliënt goede afspraken te maken met je advocaat over de declaratie. Dit betreft de betaling aan de advocaat voor zijn werkzaamheden en ‘verschotten’. Met verschotten worden onder andere de griffierechten, personeelskosten, deurwaarderskosten en reis- en verblijfskosten bedoeld. Maak bijvoorbeeld maandelijks overzicht van het aantal uren en kosten om de financiën goed voor ogen te houden.

Afspraken over advocaatkosten

De Nederlandse Orde van Advocaten raadt aan om de afspraken over de declareermethode goed op schrift te zetten. Een goede advocaat geeft informatie over de declaratie en maakt een schatting van de hoeveelheid werk die zaak kost en de financiële gevolgen daarvan. Soms kan het gebeuren dat er extra tijd moet worden besteed aan een zaak. Er duikt bijvoorbeeld een extra getuige op, of je besluit in hoger beroep te gaan. Een advocaat dient je daar over te informeren, want dit kan van invloed zijn op de totale kosten. Met je advocaat kun je ook afspreken dat de kosten hoger liggen bij winst van de zaak. Bij verlies hoef je minder te betalen.

Declaratiemethoden

De advocaat kan op verschillende manieren declareren, bijvoorbeeld per uur. Dit is een populaire methode bij advocatenkantoren. Bij een echtscheidingsprocedure wordt bijvoorbeeld vaak per uur gerekend. Een precieze inschatting is vantevoren nooit te maken. De kosten zijn afhankelijk van hoeveel tijd een procedure in beslag neemt. Ook het belang van een zaak speelt een rol. Wanneer er bijvoorbeeld haast bij geboden is, maak je meer kosten.

Verschillende tarieven

Heb je een zakelijk geschil? Dan kan het handig zijn om een advocaat in te schakelen. Sommige advocatenkantoren vragen een vast uurtarief, en bij andere verschilt per deskundigheid van de advocaat. Het gemiddelde uurtarief is 220 euro. Er zijn advocaten die wel 500 euro per uur vragen, terwijl je bij andere advocatenkantoren voor 70 euro per uur terecht kunt. Advocaten die veel zaken winnen en een goede naam hebben vragen uiteraard een hoger honorarium.

Rechtsbijstand aanvragen

Om de kosten zo laag mogelijk te houden kun je zelf gedeeltelijk aan de slag. Het uitzoeken van de benodigde papieren en gegevens kun je bijvoorbeeld vantevoren al doen. Probeer tussentijdse afspraken met je advocaat te vermijden. Bij een lager inkomen is het mogelijk om rechtsbijstand aan te vragen. Voor wie krap bij kas zit, betaalt de Raad voor Rechtsbijstand een groot deel van de advocaatkosten.

Pro-deo

Deze subsidie op advocatenkosten wordt ook wel ‘pro-deo’ of ‘toegevoegde advocaat’ genoemd. Hierbij hoef je slechts een eigen bijdrage te betalen, en geen proceskosten. De hoogte van een eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Alleenstaanden hebben recht op een ‘toevoeging’ als hun inkomen lager is dan 25.600 euro, voor een eenoudergezin met een minderjarig kind gehuwden en samenwonenden geldt ieder een bedrag minder dan 36.100 euro.