Wat is een familierecht advocaat?

0
1381

Nederland telt duizenden advocaten. Vaak richten zij zich op een bepaalde specialisatie. Een advocaat familierecht houdt zich bezig met allerlei familiezaken. Familieruzies, (vecht) scheidingen behoren tot zijn of haar dagelijkse praktijk. Aan de familierechtadvocaat de taak om de familiale geschillen tot een goed einde te brengen.

Het familierecht

Het familierecht vormt een onderdeel van het burgerlijk recht, en is terug te vinden in het Burgerlijk Wetboek. Familierecht betreft afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding. Bij een scheiding komt veel kijken. Zaken als de verdeling van de inboedel en de verdeling van het pensioen moet goed geregeld worden. Maar ook de huwelijkse voorwaarden, naamswijziging en de kinderen kan worden getwist. Over de alimentatie voor kinderen vinden er in Nederland ontzettend veel rechtszaken plaats. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer er veel geld bij komt kijken, kunnen deze geschillen erg complex worden.

Advocaat familierecht inschakelen bij scheidingen

Van alle huwelijken in Nederland eindigt 36 procent in een scheiding. Soms kunnen twee mensen na het uit elkaar gaan niet meer met elkaar door een deur. In dat geval worden er twee familierecht advocaten ingeschakeld. Beide advocaten proberen met elkaar tot een goede overeenstemming te komen. Sinds 2006 bestaat het zogeheten ‘ouderschapsplan’. Dit houdt in dat jij en je ex-partner tijdens het huwelijk op papier afspraken hebben gemaakt over de voogdij van de kinderen.

Hoe hoog is de alimentatie?

De rechter hakt uiteindelijk de knoop door over het voogdijschap. De hoogte van de alimentatie is afhankelijk van het salaris en het bezit. De partner waarvan dit het hoogste is, levert dus de meeste alimentatie. Uiteraard ontvangt de verzorger van het kind de alimentatie. De vergoeding wordt in eerste instantie voor twaalf jaar toegekend.

Gevoelens en emoties

Door onenigheid om een erfenis, een geldkwestie of een scheiding kunnen de gemoederen hoog oplopen in een familie. Soms beginnen families een rechtszaak om een zaak op te lossen. Een beslissing dat met veel emoties en gekwetste gevoelens gepaard gaat. Pijn, verdriet en jaloezie spelen een rol bij dit soort rechtszaken. Een advocaat moet hier goed mee kunnen omgaat. Het is aan de advocaat familierecht om de emoties te erkennen, maar niet mee te laten spelen tijdens de rechtszaak. De juridische vakkennis staat altijd voorop om tot een goede oplossing te komen.

Onenigheid over een erfenis

Wanneer er sprake is van een erfenis, zoeken familierecht advocaten het nalatenschap tot op de bodem toe uit. Zo worden de bezittingen van de overledene onder de loep genomen, evenals schulden. Uiteindelijk bepaald de rechter welke erfgenaam waar recht op heeft. Het familierecht is complex omdat er veel kleine regeltjes zijn. Door een goede advocaat familierecht in te schakelen heb je de grootste kans om tot een goede afloop te komen.