Wat is de bijstand voor bijzondere kosten (bijzondere bijstand)?

0
1956
bijstandsuitkering

De bijzondere bijstand is een uitkering waarmee je extra of hoge kosten kunt betalen. Je kan bijzondere bijstand aanvragen als je een inkomen hebt op het minimumniveau. Je hoeft dus geen bijstandsuitkering te ontvangen om bijzondere bijstand te kunnen krijgen.

Hoogte van bijstandsuitkering

De hoogte van de bijstandsuitkering wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Hiervoor zijn twee zaken erg belangrijk: de gezinssituatie van de aanvrager en de aanwezigheid van eventuele inkomsten. De aanwezige inkomsten worden door de bijstandsuitkering aangevuld tot het niveau wat passend is in je eigen situatie.

Wat als er geen sprake is van een extra inkomen?

Het is mogelijk dat er in jouw situatie geen sprake is van extra inkomen. In dat geval krijg je, als je voldoet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering, een uitkering ter hoogte van de bijstandsnorm in jouw situatie. Voor de exacte bedragen kan je onderstaande tabel raadplegen. De vermelde bedragen zijn inclusief het vakantiegeld, dit wordt echter meestal in de maand mei of juni uitgekeerd.

Bijstandsuitkering en gemeenten

Gemeente hebben de vrijheid om maatwerk toe te passen. Niet elke situatie is identiek en in sommige gevallen kan het wenselijk zijn om van de richtlijnen af te wijken. De meest voorkomende voorbeelden daarvan zijn:

  • Tienermoeders en de kinderen van deze jonge moeders
  • Minderjarigen die van huis zijn weggelopen
  • Mensen die nog niet zijn gescheiden, maar waarvan wel duidelijk is dat er sprake is van een ernstig verstoorde relatie (duurzame ontwrichting)

De aanvullende toeslag

Naast een basis bijstandsuitkering kan er sprake zijn van recht op een aanvullende uitkering. Dit is meestal het geval bij alleenstaanden die geen mogelijkheid hebben om bepaalde zaken zoals maaltijden te delen met anderen. Hiervoor kan men dan een aanvulling op de uitkering aanvragen.