Wat is het sociaal vangnet?

0
2522
sociaal vangnet

Zelfstandig zijn en blijven is een groot goed. Er zijn echter situaties denkbaar waar in het minder vanzelfsprekend is dat het je lukt om in je eigen onderhoud te voorzien. Als je zelf door omstandigheden niet in de gelegenheid bent om voor voldoende inkomen te zorgen, kan je in de meeste gevallen gebruik maken van het sociale vangnet. Zo zijn er voor diverse situaties uitkeringen beschikbaar.

Wat is de bijstandsuitkering?

Mocht je voor de meeste reguliere uitkeringen uitgesloten zijn, bijvoorbeeld door een te beperkt arbeidsverleden, of juist het ontbreken van een arbeidsverleden, dan is het aanvragen van een bijstandsuitkering meestal de beste mogelijkheid. De bijstandsuitkering is een uitvloeisel van de bijstandswet (officieel: Wet werk en bijstand, afgekort WWB) en wordt wel het sluitstuk van de sociale zekerheid in Nederland genoemd.

Geen uitkering, wel de kosten

Er kunnen altijd situaties ontstaan waarbij het op zijn minst moeilijk is om alle vaste lasten correct en tijdig te betalen. Zeker indien er sprake is van een beperkt inkomen kunnen rekeningen voor bijvoorbeeld telefonie, huur, gas, water en licht wel eens blijven liggen of al niet bewust, worden overgeslagen. Ook kunnen andere, op het eerste oog minder essentiële zaken zoals het betalen van de ziektekostenverzekering op de lange baan worden geschoven, immers het kopen van eten en drinken heeft meestal prioriteit. Juist in dat soort gevallen is het zinvol om te kijken in hoeverre er een beroep gedaan kan worden op een bijstandsuitkering. Het is namelijk niet zo dat een bijstandsuitkering uitsluitend een vangnet is voor mensen die werkeloos zijn.

Geen beroep op andere uitkering

Een bijstandsuitkering is echter bedoeld voor al die situaties waarin je geen beroep kan doen op een andere uitkering. Met andere woorden, alleen als je voldoet aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering kan je deze aanvragen. Heb je bijvoorbeeld wel werk, maar in je inkomen uit die baan te klein door dat je bijvoorbeeld te weinig uren kan werken, dan kan je dus wel een aanvullende bijstandsuitkering aanvragen. Hierdoor wordt je inkomen aangevuld tot de voor jouw situatie geldende bijstandsnorm.