Wie is Jezus?

Op zoek naar God?
Geld verdienen met e-mails lezen? Klik hieronder
Zinngeld (tip!) - Surfrace (tip!)
MoneyMiljonair - Euroclix
Aanbiedingen bij webshops

PSYCHOLOOGJOB, uw kind in beeld.


35 jaar ervaring met kinderen staan tot uw beschikking.

Home | Profile | Archives | Friends


PSYCHOLOOGJOB, uw kind in beeld.

Posted at 11:01, 26/4/2012

Na 30 jaar in overheidsdienst als kinderpsycholoog in de Geestelijke Gezondheidszorg te hebben gewerkt, richtte Job te Pas zijn eigen Haagse praktijk op in 2004. Zijn ervaring omtrent en kennis van het opgroeiende kind met alle mogelijke problemen van dien, maakt dat hij doorgaans efficient en vlot doordringt tot de kern van problemen. Altijd resultaatgericht. Dat maakt tevreden clienten en houdt de wachtlijst kort.

.

Daarenboven doet hij iets dat in psychologenkringen wel zeer ongebruikelijk is: hij komt bij voorkeur bij u  aan huis.Voor kinderen veilig en voor de psycholoog een rijke bron aan informatie. Oplossingen voor of het begaanbaar maken van problemen zoekt hij bij voorkeur in het gezins- en schoolverband en buiten de officiele hulpverlening.

.

Het register voor Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG) en de erkenning door de zorgverzekeraars geven zekerheid omtrent diens kwaliteit van werken. Dat komt in de praktijk neer op bijhouden en uitbreiden van vakkennis (geregelde bijscholing) en de mogelijkheid van toetsing bij Colleges van Toezicht.

.

Door opleiding en levenservaring tot  inzicht en een efficiente werkwijze gebracht, heeft u voor € 450,- al  een gerapporteerd advies dat klinkt als een klok.

.

U kunt hem bereiken onder telefoonnummer 070 - 3 235 245. Mailen kan ook: psychos@casema.nl

.

 

 

Interview met psycholoogjob over diens speciale werkwijze: http://www.scribd.com/doc/6507132/Een-Droom-Verwezenlijken-Kan-Een-Wonder-Betekenen 

.

 

Drs. Job te Pas

Kinderpsycholoog

Internet zoeknaam "PSYCHOLOOGJOB"

Den Haag

.

 

Kenwoorden: kinderpsycholoog Den Haag, schoolproblemen, Psychos kinderpsycholoog, http://nieuweniernu.blogspot.nl/ ,ambulant psycholoog, kinderpsychiatrie, ADHD, autistiforme problemen, gedragsproblemen,  uithuisplaatsing, onder toezicht stelling, OTS, algemeen meldpunt kindermishandeling, speciaal onderwijs, aangepast onderwijs, rugzakje, Jeugdzorg, Centrum voor Jeugd en Gezin, orthopedagoog, CITO-toets, behandelplan, DSM IV, DSM V, ICD,VMBO,praktijkschool, leerwegondersteuning, psycholoogjob,schoolpsycholoog,kindertherapie, PsyQ, Bert Krapels,contractpsycholoog,ambulant kinderpsycholoog, adaptief onderwijs,

.

.

 

Een voorbeeld

U hoort vast wel eens iets over kinderen die eindeloos op school werden gepest, zonder dat ouders en school daar iets tegen ondernamen.En hoe lang en zwaar zo'n trauma blijft bestaan en het leven kan bederven Tot aan suicide toe.En dan is het te laat.                                                                                                                                                                                                                  

Soms maakt een school zich daarvan af via een klassikale anti-pest cursus.Realiseert u zich wel dat deze nauwelijks zin heeft, want de beloning voor pestgedrag wordt namelijk niet weggenomen. Onvoldoende wordt rekening gehouden met de speciale eigenschappen en krachten van pester èn slachtoffer.Het pestgedrag komt na korte tijd terug in nieuwe vormen. En de traumatisering in de overgevoelige jaren gaat helaas gewoon verder. De coaching van PSYCHOLOOGJOB is op harde psychologische wetenschap  gestoeld. Het slachtoffer leert daardoor effectief gebruik maken van zijn talenten en eigenschappen om de pester in een sociaal lagere (underdog-)positie te krijgen en te houden. De coaching houdt pas op als het geleerde aantoonbaar  is uitgetest op effect. Eenmaal aangeslagen, werkt de methode een leven lang. Want ook nieuwe potentiële pestsituaties worden tijdig herkend, zodat er effectief op kan worden ingespeeld met de geleerde middelen en het inmiddels ontstane zelfvertrouwen. Zoals het inzien dat sommige pesters periodiek "een kleine herinnering" vragen om hen uit de pestpositie te houden. 

.

De benodigde tijd beloopt meestal tussen de 10 tot 20 zittingen. Er moet rekening mee worden gehouden dat het gecoachte kind ook ten aanzien van  ouders en leraren assertiever wordt. Dus deze "update" vraagt  ook voor hen enige aanpassing. Maar dat kan gezien het bereikte doel geen bezwaar zijn.

.

Een vader van een ex-slachtoffer vroeg mij eens: "Kan zo'n pester zelf  -nu in de rol van slachtoffer- ook bij u hulp krijgen?" Nou, ideetje om rijk te worden, dacht ik, daar had ik nog niet aan gedacht. "Nee", antwoordde ik hem,  "niet bij mij"

.

Job te Pas

Den Haag

 

P.S: Per 1 januari 2015 gaat er nogal wat veranderen in de financiering door de zorgverzekeringen en in de organisatie van jeugdzorg door de gemeente.Bij telefonische aanmelding wordt u daarover nader ingelicht.

 

 

 

Zelf ook een gratis weblog maken? - Statistieken gratis proberen